3D Fastighetsbildning

3D fastigheter kan avgränsas i höjd och djupled så att till exempel olika våningsplan med skilda ändamål inom samma byggnad kan ligga på egna fastigheter.

Förutsättningar för att bilda en 3D-fastighet

En förutsättning för att få bilda en 3D-fastighet är att fastigheten är avsedd att inrymma en byggnad eller annan anläggning eller en del av en sådan.

Det förutsätts också att 3D-fastigheten leder till en mer ändamålsenlig förvaltning av anläggningen eller att den behövs för finansieringen eller uppförandet.

Fastigheten ska inrymma minst tre bostadslägenheter för att det ska vara tillåtet att bilda en 3D-fastighet avsedd för bostadsändamål

Ägarlägenheter i flerbostadshus

Ägarlägenhet innebär ett ökat självbestämmande eftersom du själv äger lägenheten och söker lagfart enligt samma regler som för andra typer av fastigheter. Du disponerar fullständigt över lägenheten och kan måla om, byta kök, hyra ut den och så vidare.

Precis som för den som äger en villa eller ett radhus finns också möjlighet att pantsätta, belåna och överlåta sin fastighet.

Ägarlägenheter får bildas om

  • det är en sammanhållen enhet av minst tre ägarlägenheter
  • utrymmet som lägenheten består av inte har använts som bostad någon gång under de senaste åtta åren. Det betyder att ägarlägenheter kan bildas vid nyproduktion av bostäder och när affärs- eller kontorslokaler byggs om till bostadslägenheter.

Skillnader mellan ägarlägenheter och bostadsrättslägenheter

ÄL
BRF
Lagfart
Ja
Nej
Kostnad för lagfart och pantbrev vid köp
Ja
Nej
Ränteavdrag på alla lån
Ja
Nej
Rätt till 2:a-handsuthyrning
Ja
Begränsat
Kan ägas av juridisk person
Ja
Undantagsvis
Kollektivt ansvar för tomma lgh
Nej
Ja
Underhållsansvar/ombyggnad i lgh
Ja
Oklart
SKILLNADER BOENDEKOSTNAD, KASSAFLÖDE
Ägarlägenhet
Bostadsrätt
Förvärv
Pris kund
3 000 000
2 000 000
*
Stämpelskatt
45 000
Stämpelskatt pantbrev
51 952
Förrättningskostnad
14 000
Medlemskap i förening
1 100
Överlåtelseavgift
1 100
Summa förvärv
3 110 952
2 002 200
Finansiering
Kontantinsats, 15 % av köp
466 643
300 330
15,0%
Lån, 85 % av köp
2 644 309
1 701 870
85,0%
Föreningslån brf
1 000 000
Summa
3 110 952
3 002 200
Fördelning privata lån
Topplån, 10 % av lån
264 431
170 187
10,0%
Bottenlån, 90 % av lån
2 379 878
1 531 683
90,0%
Lån av mellanskillnad, kontantinsats
166 313
**
Summa lån
2 810 622
1 701 870
Kostnader
Ränta topplån
11 899
7 658
4,5%
Ränta bottenlån
71 396
45 950
3,0%
Ränta "kontantinsats"
8 316
5,0%
Summa ränta privata lån
91 611
53 609
Ränteavdrag privata lån
-27 483
-16 083
30,0%
Ränta andel i föreningslån
30 000
3,0%
Summa ränta
64 128
67 526
Amortering föreningslån
7 000
***
Amortering kontantinsats
****
Fastighetsavgift
Avgift till föreningen (ej ränta)
20 000
20 000
Lägenhetens egna el
6 000
6 000
Per år
98 328
100 526
Per månad
8 194
8 377

* Totalt pris bostadsrätt 3 000 000:-

** Skillnad mellan kontantinsatser (464 543 – 300 578) neutraliseras genom tilläggslån om 163 965:-

*** Underhållsfond och amortering = 1% av föreningslång, 10 000:-/ år, Underhållsfond = 3000:-/år, amortering 7 000:-/år

**** Rak amortering på 20 år = 8 200:-/år

Förtätning i hyresfastigheter

Bygg ut fastighetsbeståndet utan investering utan risk.

Bygg Riskfritt

Klicka har för att läsa mer om förtätning

Kontakta oss idag för kostnadsfri offert!
Tantalvägen 16 185 94 Vaxholm
0768 98 62 52